Grafický manuál

Grafický manuál je stavebním stavebním jakékoliv corporate identity. Jde o celek definic jejích jednotlivých částí, např. loga, výběr písem, specifikace barev, atd. Součástí grafického manuálu by měla být i pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat (např. určení minimální vzdálenosti loga od dalších objektů apod.).

Bez precizně zpracovaného grafického manuálu lze jen stěží zachovat komplexní vizuální prezentaci společnosti, význam grafického manuálu přitom stoupá s velikostí firmy. Grafický manuál obvykle vzniká ve spolupráci s vedením firmy a po schválení se stává závazným pro všechny zaměstnance.

Grafický manuál může být vydán v tištěné nebo elektronické podobě (nejčastěji obojí).

Zpět na hlavní stránku

Kontaktujte nás

Napište nám!