Tiskové technologie

Ofsetový tisk -

Je to nejrozšířenější a nejpoužívanější tisková technika na světě. Touto technologií je vytištěna naprostá většina knih, novin, časopisů a letáků, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Princip tisku z plochy a tedy i ofsetu je založen na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech tiskové formy obepínající formový válec. Tisková forma je hliníková deska, na jejíž jedné straně jsou naneseny dvě vlastnostmi rozdílné vrstvy. Vrchní vrstva je hydrofobní (odpuzující vodu, příjímající mastnou barvu). Spodní vrstva je hydrofilní (přijímající vodu, která na toto místo zabraňuje nalepit se mastné barvě).

Rotační tisk - 

Tato technologie je odvozena z principu standartníhoo sítotisku, na rozdíl od plošného tisku se předmět při potisku otáčí kolem své osy synchronně s pohybem sítotiskové šablony a je potiskován po svém obvodu.

Sítotisk -

Technika tisku vytlačováním tiskové barvy plochým sítem na potiskovaný materiál. Potiskávané plochy jsou vymezeny šablonou, kterou lze na síto kopírovat přímo, nebo nepřímo přenést z pigmentované fólie. Výhodou sítotisku je velký nános tiskové barvy, neomezené možnosti volby potiskovaného materiálu (obaly, hrnky atd.) a efektivnost i při nízkých tiskových sériích.

Flexotisk -

Jednalo se o tzv. gumotisk nebo také anilinový tisk, kde se původně používaly k tisku gumové, ručně vyřezávané knihtiskové válce, jež byly později opatřeny gumovými potahy. Jednalo se tak vlastně o předchůdce dnešních štočků, které se ve flexotisku používají. Již od počátku se tato technika používala k potisku nejrůznějších produktů – první aplikací byl potisk levných balicích papírů, postupem času se stoupající kvalitou tisku se objevovaly stále nové způsoby využití této tiskové technologie.

Hlubotisk je tisková technika pracující na principu tisku z hloubky. Tisková forma je reliéfní a tiskové prvky jsou zahloubeny pod úroveň prvků netisknoucích – je tomu tedy opačně než u tisku z výšky. Tisková místa jsou zaplněna řídkou rychle zasychající barvou a při tisku dochází k převzetí barvy potiskovaným materiálem, ponejvíce papírem. K fixaci barvy na papíru dochází odpařením těkavých rozpouštědel.

Hlubotisk -

Podobně jako u knihtisku existuje také nepřímý hlubotisk. Podle typu formy může být hlubotisk plochý nebo rotační, i když v poslední době naprosto převládá rotační hlubotisk. Hlubotisk se používá k jen tisku vysokých nákladů z důvodů náročnosti technologie přípravy a vysokých nákladů na výrobu tiskové formy (laserová gravura, chromování). V zájmu vysokých rychlostí tisku se jedná prakticky jen o kotoučový nekonečný tisk, proto bývají hlubotiskové linky osazovány výsekovou jednotkou s automatickým snášecim a vykládacim zařízením.

Zpět na hlavní stránku

Kontaktujte nás

Napište nám!