Vizuální styl - Corporate Identity

Prezentujte Vaše služby a produkty v jednotném grafickém stylu. Nechte si vytvořit prvky grafické komunikace od vizitek až po propagační materiály v jednotném stylu. /corporate identity, design manualy/.  

Vizuální styl je základním prostředkem veškeré komunikace firmy, organizace či sdružení, reprezentuje jejich podnikatelské záměry. Značka neboli logo už dnes k efektivní propagaci stačí jen málokdy. Teprve jednotný a pečlivě zpracovaný vizuální styl v nejrůznějších aplikacích (firemní tiskoviny, webové stránky, …) dá značce vyniknout a dokáže z komunikace se zákazníky, partnery i zaměstnanci vytěžit maximum. Zpracujeme pro vás značku prostou povrchních módních výstřelků, která vyhoví současným funkčním a estetickým nárokům a budete ji rádi používat i za deset let.

Znalosti z oblasti psychologie tvarů a barev nám umožňují ovlivňovat vnímání značky, pracovat v rovině emočního působení užitých výtvarných prostředků. Budete-li mít zájem, k navržené značce specifikujeme v takzvaném logomanuálu nezbytné parametry jejího používání, barvy, definujeme písma, a následně navážeme dalšími prvky vizuálního stylu. Pak už nebude problém udržet navržený systém v celém spektru grafických aplikací.

Pro více informací nás kontaktujte!

Zpět na hlavní stránku

Kontaktujte nás

Napište nám!